آیا می دانید ؟
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 13

موضوع: آموزش دوخت انواع دامن

 1. #1
  کاربر منتخب سال
  تاریخ عضویت
  فروردین ۱۳۹۰
  محل سکونت
  زاهدان
  نوشته ها
  554
  پسندیده
  738
  موردپسند: 768 بار در 282 پست

  آموزش دوخت انواع دامن

  طریقه اندازه گیری دامن :

  اندازه های مورد نیاز برای رسم الگوی دامن :
  1. دور کمر: متر را در گود ترین قسمت کمر قرار داده ، کمر را اندازه می گیریم. میزان گشادی یا تنگی کمر به شخص پوشنده لباس بستگی دارد ، در هنگام ترسیم الگوی دامن خط کمر "1 سانتی متر " بزرگتر از اندازه ی شخص است.
  2. دور باسن بزرگ: متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده دور باسن را با فاصله (بطوری که بین متر و پا 4 انگشت بسته فاصله باشد یا دست ما دور متر به زیر شکم برسد) اندازه می گیرم.
  3. دور باسن کوچک: اگر شخص دارای شکم باشد (باسن کوپک آن برجسته باشد) دور آنرا نیز اندازه میگیریم. حدودا 10 سانت پایینتر از کمر در افراد عادی محل استخوان قاصره

  28.JPG

  4. قد (بلندی) باسن بزرگ: متر را در قسمت گود کمر قرار داده و تا برجستگی باسن از پشت اندازه می گیریم. (معمولا بلندی باسن بزرگ بین 18 تا 23 متغیر است)
  6. قد از جلو تا زمین: وسط جلو از نواری که به دور کمر بسته ایم تا زمین.
  7. قد از پشت تا زمین: از نواری که به دور کمر بسته ایم با عبور از روی برجستگی باسن تا زمین.
  8. قد از پهلو تا زمین: از نواری که به دور کمر بسته ایم در پهلو تا زمین.
  ویرایش توسط marzieh : چهارشنبه / ۲۱ فروردین / ۱۳۹۲ در ساعت ۰۲:۲۳
  ﺧﺎﻟﻘﻢ ﻣﺮﺍ ﻓﻬﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ
  ﺩﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
  ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺯﻭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ

 2. #2
  کاربر منتخب سال
  تاریخ عضویت
  فروردین ۱۳۹۰
  محل سکونت
  زاهدان
  نوشته ها
  554
  پسندیده
  738
  موردپسند: 768 بار در 282 پست

  اساس اولیه دامن

  اندازه های مورد نیاز:
  این اندازه ها فرضی هستند
  دور کمر 66 سانتی متر
  دور باسن 95 سانتیمتر
  بلندی باسن 21 سانتی متر
  قد دامن 70 سانتی متر

  گام اول


  • در گوشه ی کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید . تقاطع آن ها را با نام نقطه ی 1 مشخص کنید .
  • از " نقطه ی 1" به اندازه ی قد دامن ( در این مدل 70 سانتی متر) پایین بیایید نقطه ی 2 به دست می آید .
  (اندازه ی فاصله ی 2-1 به مدل بستگی دارد)
  • از نقطه ی1 خطی عمود به اندازه ی 2/1 دور باسن به اضافه آزادی، 5/0 – 5/1 سانتی متر ( در این مدل 5/1 سانتی متر ) رسم کنید نقطه ی 3 به دست می آید .

  آزادی ( در این مدل 5/1 سانتی متر )+ 2/1 دور باسن =3-1
  95cm / 2 = 47/5cm + 1/5 cm = 49cm
  • از نقطه ی 3 خطی عمود و موازی با خط ( 3-1 ) رسم کنید ، نقطه ی 4 به دست می آید .
  • از نقطه ی 4 خطی موازی با خط (3-1 ) رسم کنید تا به نقطه ی 2 برخورد کند .( شکل 2-1 )

  #این اندازه ی معمولی است . بر اساس مدل و طرح لباس می توان این اندازه را بیش تر یا کم تر کرد ، برای دامن خیلی چسبان این اندازه صفر یا برای پارچه هایی با ضخامت بیش تر این اندازه را بیش تر و حتی برای پارچه کشی ( استرج ) 2/1 دور با – سن منهای 2 سانتی متر شود

  گام اول.jpg

  گام دوم


  • از نقاط 3و1 در خطوط مرکزی جلو و پشت به اندازه ی بلندی باسن در این مدل 21 سانتی متر پایین بیایید ، نقاط 5و6 به دست می آید .
  بلندی باسن = 6-1=5-3
  • از نقطه ی 5 خطی عمود رسم کنید تا با نقطه ی 6 بر خورد کند ، این خط باسن است .
  خط باسن=6-5

  • فواصل 4-2 و 6-5 را نصف و با آزادی صفر -5/1 سانتی متر جمع کنید ( در این مدل 75/0 سانتی متر ) نقاط 7 و8 به دست می آید
  2 /1 فاصله ی 4-2 + آزادی ( در این مدل 75/0 سانتیمتر ) 7-2
  49cm /2=24cm+0/75cm=25/25cm
  نقاط 7 و 8 را به وسیله ی خط به یکدیگر وصل کنید و آن را تا خط کمر امتداد بدهید ، نقطه ی م بدست می آید ( شکل 2-2 )

  #این اندازه مربوط به الگوی اساس اولیه ی دامن و اندام های نرمال است ، در صورتی که شخص با – سن یا بر آمدگی شکم داشته باشد این اندازه تغییر می کند .
  ## در افرادی که برآمدگی شکم بیش تر از با – سن یا با – سن صاف دارند ، برای اینکه خط پهلو به جلو متمایل نشود ، مقدار آزادی را به 2/1 قسمت جلوی الگو اضافه می کنند

  گام دوم.jpg

  گام سوم

  • خط م-8 را به صورت خط چین ترسیم کنید .
  • از نقطه ی 1 روی خط کمر به اندازه ی 4/1 دور کمر به اضافه ی 25/4 سانتی متر علامت بزنید ، نقطه ی 9 به دست می آید

  4/1دور کمر + 25/4 سانتی متر = 9-1
  (66cm÷4)16/5cm+4/25cm=20/75cm
  • از تقطه ی 9 به اندازه ی صفر – 25/1 سانتی متر ( به اندام شخص بستگی دارد . ) بالا بروید ، نقطه ی 10 " به دست می آید .
  • به وسیله ی خط کش مخصوص پهلوی دامن نقاط 8 و 10 را به یکدیگر وصل کنید .

  خط پهلوی پشت = 10-8

  • از نقطه 1 حدودا 2-3 سانتی متر عمود کنید ، سپس به وسیله ی خط کش مخصوص نقاط 1 و 10 را به یکدیگر وصل کنید . (شکل 3-1)

  خط کمر پشت = 10-1

  گام سوم.jpg

  گام چهارم

  • فاصله ی 10-1 را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید ، نقاط س و ش به دست می آید .

  3/1 فاصله ی 10-1 = ش -10 و س-1

  • از طرفین نقاط س و ش به اندازه ی 1 سانتی متر بیرون بیایید . به ترتیب نقاط 11 ،'11 و 12 ، '12 به دست می آید .

  پهنای پنس ها ، 2 سانتی متر = '12-12= '11-11
  • از نقاط س و ش به وسیله ی خط کش گونیا خطی به ترتیب به طول 14 و 5/12 سانتی متر رسم کنید ، نقاط 13و 14 به دست می آید .
  طول پنس ، 14 سانتی متر = 13- س
  طول پنس ، 5/12 سانتی متر =14-ش
  • نقاط 11 ، '11 و 12 ، '12 را به وسیله ی خط کش به ترتیب به نقاط 14 و 13 وصل کنید .(شکل 3-1).
  پنس های پشت دامن = 14-'11-11 و 13-'12 – 12

  گام چهارم.jpg

  گام پنجم

  • از نقطه ی3 روی خط کمر به اندازه ی 4/1 دور کمر به اضافه ی ، 25/2 سانتی متر علامت بزنید نقطه ی 15 به دست می آید.

  4/1 دور کمر+25/2 سانتی متر=15-3
  66cm÷4=16/5cm+2/25cm=18/75cm

  • از نقطه ی15 به اندازه ی صفر – 25/1 سانتی متر( به اندام بستگی دارد).
  در این فرم اندامی، 25/1 سانتی متر=16-15
  • به وسیله ی خط کش مخصوص پهلو ، نقاط 8،15و16 را به یکدیگروصل کنید.
  • از نقطه ی 3 حدودا 3-2 سانتی متر عمود کنید ،به وسیله ی خط کش مخصوص نقاط 3و16 را به یکدیگر وصل کنید.
  • فاصله ی 3-16 را به سه قسمت تقسیم کنید، نقطه ی م (از سمت پهلو) به دست می آید.

  3/1فاصله ی"16-3"=م-16
  • از طرفین نقطه ی م به اندازه ی1سانتی متر بیرون بیایید، نقاط17و'17 به دست می آید.

  پهنای پنس،2 سانتی متر='17-17

  • ازنقطه ی م به وسیله ی خط کش گونیا خطی به طول "10 سات=نتی متر"رسم کنید، نقطه ی 18 به دست می آید. (شکل5-1)

  طول پنس،10سانتی متر=18-م

  • نقاط 17، '17 ،18 را به وسیله ی خط کش به یکدیگر وصل کنید.

  گام پنجم.jpg

  گام ششم

  • قبل از جدا کردن الگو علامت موازنه را در خط پهلو ها مشخص کنید.
  • از خط پهلو، الگوی جلو و پشت را از یکدیگرجدا کنید. نقاط '11-11،'12-12و'17-17 را به ترتیب روی خط کمر 11 تا بزنید ، خط کمر را مجددا رولت کنید.
  • روی خط مرکزی جلو علامت خط راستای پارچه و دو لای بسته را رسم کنید . (شکل 6-1)
  • روی خط مرکزی پشت علامت خط راستای پارچه و دولای باز را رسم کنید ( شکل 7-1)
  • این الگوها اساس اولیه ، خلو و پشت دامن با کمی آزادی است، برای مدل سازی باید تعغییرات مطابق مدل رسم شود.

  گام ششم.jpg
  ویرایش توسط marzieh : چهارشنبه / ۲۱ فروردین / ۱۳۹۲ در ساعت ۰۲:۵۰
  ﺧﺎﻟﻘﻢ ﻣﺮﺍ ﻓﻬﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ
  ﺩﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
  ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺯﻭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ

 3. #3
  کاربر منتخب سال
  تاریخ عضویت
  فروردین ۱۳۹۰
  محل سکونت
  زاهدان
  نوشته ها
  554
  پسندیده
  738
  موردپسند: 768 بار در 282 پست

  سجاف زیر زیپ

  سجاف زیر زیپ
  گام اول

  • در صورتی که بخواهید از این الگو برای دامن تنگ استفاده کنید، می توانید محل زیپ را در قسمت پشت مشخص کنید.
  • روی خط مرکزی پشت از نقطه ی 1 به اندازه ی طول زیپ پایین بیایید نقطه ی 21 به دست می آید.

  به اندازه ی طول زیپ =21-1
  • ار نقاط 1و21 به اندازه ی 3 سانتی متر بیرون بیایید ، نقاط 22و23 به دست می آید .( شکل 8-1)

  3سانتی متر=23-1=22-21
  • نقاط22و23را به یکدیگر وصل کنید.

  سجاف زیر زیپ=21-22-23-1

  سجاف زیر زیپ.jpg
  ویرایش توسط marzieh : چهارشنبه / ۲۱ فروردین / ۱۳۹۲ در ساعت ۰۲:۳۳
  1 کاربر پست marzieh عزیز را پسندیده است
  ﺧﺎﻟﻘﻢ ﻣﺮﺍ ﻓﻬﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ
  ﺩﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
  ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺯﻭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ

 4. #4
  کاربر منتخب سال
  تاریخ عضویت
  فروردین ۱۳۹۰
  محل سکونت
  زاهدان
  نوشته ها
  554
  پسندیده
  738
  موردپسند: 768 بار در 282 پست

  روش اول فون کردن دامن

  فون کردن دامن

  گام اول

  • در این روش، اکر از نقاط 7و'7 به اندازه ی دلخواه ( حداقل 5/1 سانتی متر و حداکثر 6 سانتی متر ) در لباس های معمولی بیرون بیاببد، نقاط 19 و 20 به دست می آید.
  • قبل از وصل خطوط 8-19 و 20-8 طول خطوط '8 – '7 و 8-7 را اندازه بزنید واز نقاط 8 و '8 به اندازه ی این خطوط به نقاط 20-19 وصل کنید.
  • این عمل جهت جلوگیری از افتادگی خطوط پهلو انجام میشود . ( شکل های 1-2و2-2)

  دامن فون 1.jpg

  گام دوم
  • در خطوط پهلو علامت موازنه را مشخص کنید.
  • در این مدل محل قرار گیری سجاف زیر زیپ در خط پهلو است ، عینا مانند روش قبلی سجاف زیر زیپ انجام دهید ، با این تفاوت که باید خط بیرونی سجاف در پهلو خط 23-22 موازی با خط 21-10 باشد و به وسیله ی خط کش مخصوص پهلو دامن رسم شود . ( شکل 3-2)
  • علامت راستای پارچه و دو لای باز یا بسته را مطابق مدل روی الگوها مشخص کنید.
  • این الگو ها آماده برش یا مدل سازی است ( شکل های 4و3-2 ).

  دامن فون 1-1.jpg
  ویرایش توسط marzieh : پنجشنبه / ۲۲ فروردین / ۱۳۹۲ در ساعت ۰۰:۲۹
  ﺧﺎﻟﻘﻢ ﻣﺮﺍ ﻓﻬﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ
  ﺩﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
  ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺯﻭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ

 5. #5
  کاربر منتخب سال
  تاریخ عضویت
  فروردین ۱۳۹۰
  محل سکونت
  زاهدان
  نوشته ها
  554
  پسندیده
  738
  موردپسند: 768 بار در 282 پست

  روش دوم فون کردن دامن

  گام اول

  • مانند روش قبلی، از خط پهلو به اندازه ی دلخواه اوزمان داده شود .

  در این مدل ، 2 سانتی متر = 20-7=19-'7

  • خهت برابر شدن اندازه ی اوزمان ها در لبه ی دامن ، باید بلندی و پهنای پنس ها در الگوی جلو و پشت دامن ، یکسان شود .
  • به همین منظور طول پنس جلو ، به اندازه ی طول پنس پشت می شود .
  • از انتها ی پنس ، نقاط 21و14 ، خطی موازی با خطوط مرکزی جلو و پشت رسم کنید تا خطوط لبه ی دامن را قطع کند و نقاط 22و23 به دست می آید .
  موازی با خطوط مرکزی جلو وپشت 23-14 و 22-21

  • خطوط 22-21 و 23-14 را از خط لبه ی دامن تا نقاط 21 و 14 قیچی کنید ( شکل های 1-3و2-3)

  دامن فون 1-2.jpg

  گام دوم
  • پنس 21-17-'17 و 14-11-'11 را به سمت پهلو ها تا کنید سپس آن ها را ببندید .
  • از پنس ها ، اوزمانی متناسب با بسته شدن پنس ها به وجود می آید ، نام این اوزمان ها اوزمانهای طبیعی است .
  • زیر اوزمانها ی به وجود آمده کاغذ بچسبانید .
  • خطوط لبه ی دامن و خط کمر را به وسیله ی خط کش مخصوص اصلاح کنید ( شکل های 3-3 و 4-3).
  • 2/1 فاصله ی 10-1 در قسمت پشت را مشخص کنید نقطه ی م به دست می آید .(شکل 4-3)
  • از این نقطه پنسی به اندازه ی طول و پهنای پنس پشت ( پنس جا به جا شده ) رسم کنید . پنس 25-'24-24 به دست می آید .

  دامن فون 2.jpg

  گام سوم
  • در خطوط پهلو ، علامت موازنه را مشخص کنید .
  • در این مدل ، با روش علامت راستای پارچه دو لای باز روی اریب ، آشنا می شوید.
  • ابتدا خط راستای پارچه را رسم کنید . از سمتی که خط راستا به طرف خط مرکزی است ، خطی با زاویه 45 درجه رسم کنید . در این مدل خطوط مرکزی جلو و پشت روی دولای باز قرار می گیرد خط سبز و خط اریب پارچه
  • این الگوها آماده برش یا مدل سازی است .(شکل 5-3 و6-3).

  فون 3-2.jpg
  ویرایش توسط marzieh : پنجشنبه / ۲۲ فروردین / ۱۳۹۲ در ساعت ۰۰:۳۵
  ﺧﺎﻟﻘﻢ ﻣﺮﺍ ﻓﻬﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ
  ﺩﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
  ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺯﻭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ

 6. #6
  کاربر منتخب سال
  تاریخ عضویت
  فروردین ۱۳۹۰
  محل سکونت
  زاهدان
  نوشته ها
  554
  پسندیده
  738
  موردپسند: 768 بار در 282 پست

  روش سوم فون کردن دامن

  گام اول

  روش سوم فون کردن دامن
  گام اول:
  · مانند روش هایقبلی ، از خط پهلوها به اندازه ی دلخواه ، اوزمان داده شود .
  · همان طور که درروش قبلی آموزش داده شد ، باید بلندی و پهنای پنس ها در جلو و پشت یک اندازه شود.
  · از پهنای پنس های جلو و پشت (17-17" و 11-11" و 12-12") به ترتیب 1سانتی متر کم کنید .
  1سانتی متر = 12-12" و 11-11" و 17-17"

  طول پنس ها ( 11-11"-21و 17-17"-18)

  10سانتی متر = 11-21=17-18
  · یک سوم فاصله ی (16-3 )را مشخص کنید . از این نقطه پنسی به طول (14سانتی متر ) و عرض ( 1 سانتی متر ) رسم کنید .
  [COLOR=#000000]· از انتهای پنس های جلو و پشت نقاط ( 23و18و14و13)خطوطی موازی با خطوط مرکزی جلو و پشت رسم کنید ( شکل های 4-1 و4-2).

  گام اول فون سوم.jpg

  · از خط لبه ی دامن خطوط انتهای پنس ها را قیچی کنید .

  گام دوم
  · پنس های (22-23-24 و 17- '17-18 و 11-'11- 21 و '12-13)را به سمت پهلو تا کمنید و ببندید .
  · زیر اوزمان های به وجود آمده کاغذ بچسبانید ( شکل های 4-3 و 4-4 )

  گام دوم فون 3.jpg

  · خطوط لبه ی دامن و کمر را به وسیله ی خط کش مخصوص اصلاحکنید .
  · 1/2 فاصله ی (10-1) را مشخص کنید . از این نقطهپنسی به طول ( 14 سانتی متر ) و عرض ( 2 سانتیمتر ) رسم کنید .
  2 سانتیمتر =25-26

  14 سانتیمتر =25-27

  پنس جدید پشت = 25-26

  گام سوم

  [COLOR=#000000]· در خطوط پهلو علامت موازنه را مشخص کنید .
  · علامت راستای پارچه و دو لای باز یا بسته را روی الگو هایجلو و پشت مشخص کنید .
  · این الگو ها آماده ی برش یا مدل سازی اند ( شکل های 4-5 و 4-6)

  گام سوم فون 6.jpg
  ویرایش توسط marzieh : پنجشنبه / ۲۲ فروردین / ۱۳۹۲ در ساعت ۰۰:۴۵
  ﺧﺎﻟﻘﻢ ﻣﺮﺍ ﻓﻬﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ
  ﺩﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
  ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺯﻭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ

 7. #7
  کاربر منتخب سال
  تاریخ عضویت
  فروردین ۱۳۹۰
  محل سکونت
  زاهدان
  نوشته ها
  554
  پسندیده
  738
  موردپسند: 768 بار در 282 پست

  دامن فون نیلوفری

  روش چهارم فون کردن دامن ( فون نیلوفری )
  گام اول

  · در اینروش ، می توانید یکی از الگوهای دامن فون را رولت کنید .
  · از (نقطه 8' ) به اندازه ی دلخواه (بستگی به مدل دارد ) پایین بیایید ، ( نقطه ی 21) به دست می آید .
  خط ( 4-19 ) در لبه ی دامن را تقریبی نصفکنید . ( نقطه 22) به دست می آید . ( شکل 5-1 )
  · مطابق شکلخطی از نقاط ( 21و 22 ) رسم کنید تا در یک مکان یکدیگر را قطع کنند ، نام این نقطه، ( نقطه ی 23 ) است
  · در قسمتپشت عینا مانند جلو عمل کنید ( شکل 5-2 )
  خطوطاوزمان ( 22-23-21 ) و ( 24- 26- 25 ) راقیچی کنید .

  فون نیلوفری گام اول.jpg

  گام دوم
  · در اینروش ، اوزمان های دامن ، از بستن پنس به وجود نمی آید ( اوزمان طبیعی نداریم ) .
  · از نقاط( 22 و 24 ) کاغذ بچسبانید و به اندازه ی دلخواه ( به مدل و جنس پارچه بستگی دارد ) اوزمان دهید .
  · در اینروش ، هر اندازه اوزمان لبه ی دامن بیش ترباشد ، خط پهلو در نقاط ( 21 و 25 ) زاویه دارتر میشود .
  · برای رفعاین مشکل به وسیله ی خط کش مخصوص ، خط پهلو را اصلاح کنید .
  · به وسیلهی خط کش مخصوص ، خطوط لبه ی دامن را اصلاح کنید . ( شکل های 5-3 , 5-4 )

  فون نیلوفری گام دوم.jpg

  گام سوم
  در خط پهلو ، ( علامت موازنه ) را مشخص کنید .
  علامت ( راستای پارچه ) و دو لای باز یابسته ) را روی الگو های جلو و پشت مشخص کنید .
  این الگو ها آماده ی برش یا مدل سازی اند (شکل های 5-5 و 5-6 )


  فون نیلوفری گام سوم.jpg

  ویرایش توسط marzieh : پنجشنبه / ۲۲ فروردین / ۱۳۹۲ در ساعت ۰۰:۴۸
  ﺧﺎﻟﻘﻢ ﻣﺮﺍ ﻓﻬﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ
  ﺩﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
  ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺯﻭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ

 8. #8
  کاربر منتخب سال
  تاریخ عضویت
  فروردین ۱۳۹۰
  محل سکونت
  زاهدان
  نوشته ها
  554
  پسندیده
  738
  موردپسند: 768 بار در 282 پست

  دامن تنگ با پیلی در خط مرکزی پشت

  گام اول

  از الگوی اساس دامن اصلاح شده رولت کنید .  .ادامه دارد


  .
  گام دوم

  از نقطه ( 19 و 20 ) خطوط ( 19-8' و 20-8 ) چیده شود
  ویرایش توسط marzieh : پنجشنبه / ۲۲ فروردین / ۱۳۹۲ در ساعت ۰۰:۴۹
  ﺧﺎﻟﻘﻢ ﻣﺮﺍ ﻓﻬﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ
  ﺩﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
  ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺯﻭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ

 9. #9
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۱
  نوشته ها
  2
  پسندیده
  1
  موردپسند: 4 بار در 2 پست
  سلام من تازه با این سایت آشنا شدم و خیلی از دیدن مطالب تون لذت بردم..... خیاطی رو درحد و اندازه خودم و نه خیلی پیشرفته بلدم.... میخوام اینجا چندتا الگوی دامن براتون بذارم.... امیدوارم خوشتون بیاد.... الگوها واضحه اما بازم اگه سوالی بود درخدمتم.........
  تصاویر پیوست شده
  1 کاربر پست T@HEREH عزیز را پسندیده است

 10. #10
  عضو نیمه فعال
  تاریخ عضویت
  فروردین ۱۳۹۰
  محل سکونت
  زاهدان
  نوشته ها
  189
  پسندیده
  419
  موردپسند: 410 بار در 129 پست
  دامن فانتزی یا غیر قرینه
  از الگویی اولیه دامن رولت کرده وبعد ۲تا جلو رو به هم چسبونده و دو پشت رو هم به هم
  بعد از لبه پایین دامن ۴۰سانت بالا میرویم
  واز لبه پایین ۱۶سانت به طرف داخل
  و به خط منحی میکشیم
  واز قسمت دیگه ۳۰سانت بالا رفته وبا یک خط صاف وصل میکنیم به خط منحی
  وله اندازه گشادی پایین دامن تقسیم میکنیم و بین هرخط ۶الی۸سانت اوزمان میدیم
  برای قسمت پشت دامن نیز همین کارها رو انجام میدهیم بعد البته اوزمان که میدیم به قسمت بالا به صفر میرسونیم

  adary6yr.jpg

  tu4abuha.jpg
  ویرایش توسط محبوبه : پنجشنبه / ۲۶ اردیبهشت / ۱۳۹۲ در ساعت ۱۵:۲۸
  6 کاربر پست محبوبه عزیز را پسندیده اند .
  جاده های زندگی را خدا هموار میکند،کارمافقط برداشتن سنگ ریزه هاست...

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •